خدمات ما

مدیریت طرح

این شرکت به عنوان مدیرطرح یا عامل چهارم با تکیه بر تجارب نیروهای زبده و دانش فنی روز در زمینه مدیریت پروژه‌های ساختمانی و استانداردهای بین المللی مرتبط از جمله PMBOK به نمایندگی از طرف کارفرما مدیریت، نظارت راهبردی، برنامه ریزی و کنترل پروژه ها را از طریق اعمال مدیریت بر قراردادهای منعقده فی مابین کارفرما و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت انجام عملیات طراحی و اجرا و ارائه خدمات مورد نیاز در حوزه‌های طراحی و اجرا را عهده دار می باشند، در چارچوب روشها، ضوابط و دستورالعمل ها و آئین نامه های ابلاغی از سوی کارفرما در راستای اهداف این حوزه.

انجام کلیه خدمات لازم جهت ساخت و اجرا پروژه‌های ساختمانی شامل مدیریت فنی، اجرائی، اداری و پشتیبانی پروژه ها بر اساس ضوابط و آئین نامه های مالی و معاملاتی کارفرما در حوزه های فنی و اجرائی.

بررسی‌های اقتصادی و تهیه طرح‌های توجیهی که اغلب در حوزه تصمیم سازی است، در شرکت مدیریت راهبری ساختمان ایرانیان (رسا) به سفارش کارفرما انجام می‌گیرد. درخصوص مدیریت بهره‌برداری و فروش نیز حوزه عملیات این شرکت تصمیم سازی و اجرای تصمیمات اخذ شده کارفرما در غالب مدیریت فروش، بازاریابی، تبلیغات و نمایندگی کمیسیون فروش می‌باشد.

نظر به اهمیت فراوان جایگاه طراحی و تهیه نقشه‌ها و اسناد فنی در حوزه‌های عملکردی، اقتصادی و ایمنی پروژه، این شرکت با بهره مندی از نیروهای کلیدی که خود از تدوین کنندگان ضوابط و مقررات ملی ساختمان می‌باشند و همچنین بهره گیری از روش طراحی یکپارچه Integrated Design نسبت به تهیه طرح بهینه و متناسب با نیازهای کارفرما براساس استانداردها و ضوابط ملی و بین المللی اقدام می‌نماید.

انجام کلیه خدمات مربوط به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت و انواع ابزارهای نوین تأمین مالی.

ارائه خدمات حرفه‌ای خرید و فروش، تهاتر و مشارکت در ساخت مرتبط با املاک و مستغلات و اراضی متعلق به افراد حقیقی و یا حقوقی.

درباره ما

شرکت مدیریت راهبری ساختمان ایرانیان (رسا)، بمنظور تکمیل حلقه های زنجیره فعالیت سرمایه گذاری و تولید و عرضه مسکن مستحدثات و مدیریت بهینه منابع، در سال 1394 تاسیس گردید. این شرکت با مشارکت نیروهای خبره صنعت ساخت و ساز و املاک و مستغلات و شبکه تامین در بازارهای مذکور، با اتکا بردانش روز و تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و منابع انسانی خود می‌کوشد با مدیریت صحیح فرایندهای کلیدی ارزش آفرین برای مشتریان، نیاز "کلیه مشتریان بازار زمین و ساختمان" را در کشور به صورت کامل بر طرف نماید.