پروژه میکائیل رشت

پروژه‌ای با زیربنای ناخالص کل 10،281 مترمربع واقع در شهر رشت با کاربری اداری و تجاری در حال احداث می‌باشد که به عنوان یک پروژه سرمایه گذاری برای کارفرما تعریف گردیده است.

نام پروژه: میکائیل

آدرس: رشت، خیابان امام خمینی، چهارراه میکائیل، روبروی بانک مسکن

مساحت زمین: 1،382 مترمربع

زیربنای خالص کل: 6،748 مترمربع

کاربری: اداری – تجاری

تعداد طبقات: 10 طبقه

درصد پیشرفت: تا مورخ 31 شهریور 1399 برابر 56.16%

خاکبرداری و پایدارسازی: سازه نگهبان

اسکلت: فلزی

دیوارها: والکریت

تاسیسات حرارتی برودتی: چیلر و فن کوئل

نما: پنل‌های GFRC

سایر: آسانسور خودرو بر

کارفرما: شرکت بیمه البرز

مدیر طرح: شرکت مدیریت راهبری ساختمان ایرانیان (رسا)

دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور آباد

مدیریت پیمان: شرکت گیلبان – شرکت شهباز راشیه

 • 1395/04

  تخریب

 • 1395/07

  خاکبرداری و پایدارسازی و اجرای شمع

  1395/07

 • 1395/09

  خاکبرداری و پایدارسازی و تجمع آب‌های سطحی

 • 1395/10

  خاکبرداری و پایدارسازی و تجمع آب‌های سطحی

  1395/10

 • 1395/12

  خاکبرداری و پایدارسازی و تجمع آب‌های سطحی

 • 1396/04

  اجرای فونداسیون و اسکلت فلزی

  1396/04

 • 1396/07

  اجرای اسکلت فلزی

 • 1396/12

  اجرای اسکلت فلزی و سقف‌ها

  1396/12

 • 1397/05

  اتمام سقف‌ها و اسکلت فلزی

 • 1397/12

  اجرای پوشش ضد حریق و سفت کاری

  1397/12

 • 1398/06

  اجرای سفتکاری و تاسیسات

 • 1399/02

  اجرای تاسیسات و نازک کاری

  1399/02

 • 1399/03

  اجرای تاسیسات و نازک کاری

 • 1399/09

  اجرای تاسیسات و سقف و نازک کاری

  1399/09

 • 1399/12

  اجرای نازک کاری

 • 1400/03

  اجرای نازک کاری و پارکینگ‌ها

  1400/03

 • 1400/07

  اجرای پله برقی و تاسیسات

 • 1401/01

  اجرای نازک کاری

  1401/01

 • 1401/03

  اجرای نما

 • 1401/05

  اجرای نازک کاری

  1401/05

 • 1401/07

  اتمام نازک کاری پروژه

 • 1401/12

  نهایی سازی نما

  1401/12

 • 1402/05

  اتمام پروژه